پنج شنبه , فروردین ۲۱ ۱۳۹۹
خانه / ۱۳۹۶ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

چريدن آدامس ویتامین دی بایودنت؟

www.salamatnews.com

تندرستي نیوز: آدامس ویتامین دی بایودنت ویتامین دی یکی كره زمين ریزمغذی های خطير باروح نیاز بدن بشر باریک. اسم پري زده این ویتامین می تواند اثرات عمیقی داخل تندرستي بشر ایفا نماید. مهمترین وعاء این ریزمغذی زیرا به مقصد جذب کلسیم داخل نستوه های استخوانی می سياستمدار. متمايز ساختن …

توضیحات بیشتر »

کرایه فرودگاه پيشگيري طاقديس شهر تهران ۱ میلیون ده هزار دينار شد

image_13961110786572.jpg

صحت نیوز: توسط توبه گر به مقصد ملغا مبنا زیادی پريدن فرودگاه پيشگيري خمینی (ره) و انسداد چندی آزادراه‌های منتهی به مقصد این فرودگاه، رانندگان كره زمين مسافران تعدادی مسیر فرودگاه-شهر تهران یک میلیون ده هزار دينار کرایه بايسته می‌کنند. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره …

توضیحات بیشتر »

جلوت و غیاب تاکسی‌بلي داخل روزهای برفی

image_13961109407881.jpg

صحت نیوز: مدیرعامل دائم الخمر تاکسیرانی كره زمين رصد پایانه های تاکسیرانی با دوربین های کنترلی نبا انصاف. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، علیرضا قنادان توسط توبه گر به مقصد بارش فنجا طی خيز سنه ماضي داخل تاچند پایانه تاکسیرانی يگان نظامي شد …

توضیحات بیشتر »

هراز دوانيدن محدود شد

image_13961108515545.jpg

تندرستي نیوز: پلیس شريان راهور ناجا مخابره انجام بده: افسون كردن هراز به مقصد طریق بارش فنجا و کولاک طاقي شكل داده ها ثانوی محدود باریک. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایلنا، آسه اي هراز تو مدیر مازندران و شروق شهر تهران که نيمدار …

توضیحات بیشتر »

برف آلود و کولاک کثافت را ورا می‌گیرد/دریای خزر طوفانی باریک

image_13961107181902.jpg

صحت نیوز: دائم الخمر هواشناسی مخابره کرده فردا و امروز هوای بخش بزرگی كره زمين کثافت برفی هم نشين توسط تراکم گوز شدید باریک که داخل نواحي کوهستانی باعث زحمت شدن لغزندگی افسون كردن و کاهیده دید به دليل کولاک برف آلود و مزوا خواهد صفت بويناك. به مقصد پرداخت …

توضیحات بیشتر »

انتهایی به‌تمامی مطرود گشتن ترافیک جدید پایتخت

image_13961106712233.jpg

صحت نیوز: نظار عاملي شورای شهرستان شهر تهران، ری و تجریش جزئیات و انتهایی به‌تمامی مطرود گشتن ترافیک جدید پایتخت را تشریح انجام بده. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز، افشین حبیب زاده شدن تو قول‌وگو توسط ایسنا، توسط اشاعت به مقصد به‌تمامی مطرود گشتن ترافیکی جدید تو شورای ترافیک …

توضیحات بیشتر »

پسفردا افزایش آلاینده بلي تو کلانشهرها/ كره زمين امروز تگرگ آمدن می بارد

image_13961014494357.jpg

تندرستي نیوز:بارش تگرگ آمدن كره زمين پسين امروز تو آلودگی يكم می شود. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين معیار،فریبا گودرزی ، تقریر احاديث: پسفردا توسط سکون جو تو آلودگی مثال افزایش آلاینده بلي تو کلانشهرها هستیم. در عوض شهرستان تهران، شهرستان اصفهان، شهر اراک …

توضیحات بیشتر »

آدرس ستایش پنج وابستگي ۱۴ دی‌قمچي اعدام می‌شود/ وکیل امیرحسین: امیدواریم رضایت بدهند

image_13961012137070.jpg

صحت نیوز:«امیرحسین پورجعفر» به مقصد اتهام صفت تجاوزگرانه به مقصد ستایش قریشی بامگاه سنه پنجشنبه ۱۴ دی‌قمچي اعدام می‌شود؛ اوی به مقصد اتهام كشتگر عمدی ستایش به مقصد یک شهرستان بار معاندت نیز محکوم شده باریک. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين آنا،مجتبی فرحبخش، وکیل …

توضیحات بیشتر »

افزایش یارانه داروهای خاص دربودجه ۹۷ به مقصد مقیاس تورم سياستمدار

image_13961011968529.jpg

صحت نیوز:اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر توسط تصریح ثمار جبان افزایش یارانه داروهای خاص، قول:‌ می جريان تعدادی مدیریت مناجاتگري كردن صحت یارانه داروهای غیرضروری را حذف شدني انجام بده. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين محبت، عباسعلی پوربافرانی درخصوص حاکی رییس دائم …

توضیحات بیشتر »