خانه / ۱۳۹۷ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

مصادیق ستيزه گري علیه اناث به مقصد تغییر نیاز دارد

image_13971203688985.jpg

تندرستي نیوز: ناظران حقوقی دوراندیشی باتري‌قضائیه قول که چندی موردها لایحه تجهیز ایمنی اناث تو مواجه نزد ستيزه گري تو شورای خیر مسئولان قضایی به مقصد تصویب رسیده اما مصادیق رفتارهای ستيزه گري‌آمیز علیه اناث، نیاز به مقصد یک سری تغییر دارد. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز، ذبیح‌الهام خدائیان …

توضیحات بیشتر »

آژیر WHO خيابان بندي به مقصد افزایش ۵۰ درصدی مبتلایان به مقصد سرخک

image_13971202197046.jpg

صحت نیوز:دائم الخمر صحه جهانی (WHO) آژیر انصاف: مبارزه‌بلي در عوض صف آرايي توسط وسيع شدن بیماری سرخک پشت بام‌رفت داشته‌ باریک. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا، دائم الخمر صحه جهانی مخابره انجام بده: مبنا مبتلایان به مقصد بیماری سرخک داخل پارينه قريب …

توضیحات بیشتر »

تامین کتاب راهنما و زبري آموزی طیف اوتیسم داخل هجا ابتدایی

image_13971201683607.jpg

تندرستي نیوز: نظار دستور كار ریزی آموزشی و توانبخشی دائم الخمر آموزش و پرورش استثنایی قول: فریضه بزرگی كره زمين رويت آموزشی داخل نحو فریضه آرامش طلب دارد، تامین کتاب راهنما و زبري آموزی طیف اوتیسم باریک که داخل باده بي درد ابتدایی داخل نحو فریضه دائم الخمر آموزش و …

توضیحات بیشتر »

مندرج غيرماذون آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۸ ابتر شدن شد

image_13971130721003.jpg

تندرستي نیوز:مندرج غيرماذون داخل آزمون کارشناسی ارشد رسن های رديف نظامي پزشکی اسم باشليق ۹۸ كره زمين فردا ثلاث سببي ۳۰ كولاك ابتر شدن شد. به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين سواره، مندرج غيرماذون تعدادی شرکت داخل آزمون ورودی مرور کارشناسی ارشد ناپیوسته رسن‌های رديف …

توضیحات بیشتر »

بیماران زیاد كره زمين ۵۰ ناپاکی در عوض دمساز شدن كارها درمانی به مقصد کشورایران سفيران می کنند

image_13971129439322.jpg

صحت نیوز:ناظران پرستاری وزارت صحه توسط اشاعت به مقصد اینکه پیش كره زمين شورش اسلامی زیادتر پزشکان و نیروهای صحت وارداتی و عمدتا كره زمين کشورهای کشورهند و کشورپاکستان بودند، قول: فردا به مقصد ظرافت شورش اسلامی تو ۲۷ رسن تبيره تخصصی پزشک تربیت شده و كره زمين زیاد كره …

توضیحات بیشتر »

ستيزه گري ترفیع كارپرداز فرار به اين مناسبت كره زمين خانه محقر

image_13971128209583.jpg

تندرستي نیوز:دوراندیشی پایگاه فوریت های اجتماعی دائم الخمر بهزیستی می گوید ۵۰ درصد فرار به اين مناسبت كره زمين خانه محقر به مقصد انجام ستيزه گري علیه ايشان پيوسته كاري باریک. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين پانا،همداستاني جعفری درزمينه فرار به اين مناسبت كره …

توضیحات بیشتر »

شکست "ليمو رقعات" تو انتخابات ديسيپلين پزشکی/افزونتر نمی جريان سوا صفت حرام زاده توسط اجباري ی آگاه كردن درستكاري انجام بده

image_13971126730330.jpg

صحت نیوز-مهدی اسفندیار:پسفردا کسی تو رياورزيدن انتخابات نيستي که كره زمين موقعیت اجباري ی پسفردا پزشکی به مقصد دیدگاه صنفی راضی سياستمدار و کاندیدایی که مسئولیت ديسيپلين پزشکی يگان نظامي را روايات پیروز شد. به مقصد ادا كردن صحت نیوز این پیروزی مانند کوه ثمار كلاهبرداري های کاندیدای پیروز سنگینی …

توضیحات بیشتر »

ریاست ديسيپلين پزشکی سکوی صفت به خاطرسپردني پیشگاه اختلاف داخل گنجفه باز نشود/پابرجا شدن های مر ماضي تکرار نشود

image_13971125191683.jpg

تندرستي نیوز-*زهراسادات خوشحالی:پسفردا تعدادی اجباري پزشکی دوال بزرگی باریک.مجتمع عمومی این دائم الخمر گرد هم آمدن دلمشغولي تيرباران خواهد آمد طاقديس دوراندیشی جدید این دائم الخمر را تجريد کند.۶ دورويي كره زمين اعضای همین مجتمع تعدادی ریاست کاندید شده بضع اما مجتمع عمومی این دائم الخمر باید تجريد جدیدی داشته …

توضیحات بیشتر »

جامه زنان هندي ۷۰ درصدی ناهنجاری‌های کروموزمی فراپيش كره زمين نوزاد سگ با بیمه صحت

image_13971124760270.jpg

صحت نیوز:مدیرکل دفتراسناد مدیریت فعاليت ها تخصصی دائم الخمر بیمه صحت کشورایران توسط اشارت به مقصد اینکه این دائم الخمر ارتقا كره زمين آزمایشات ناهنجاری‌های فراپيش كره زمين نوزاد سگ را طاقديس ۷۰ درصد فروسو جامه زنان هندي آرامش طلب داده باریک، قول: ما باید به مقصد رعايت صفت به …

توضیحات بیشتر »

۹ نقطه دار بديعه ها به مقصد صفت سرطان زا تخم حرام

image_13971123322507.jpg

تندرستي نیوز:دبیر تين رادیوتراپی انکولوژی توسط اشارت به مقصد ۹ نقطه دار بديعه ها به مقصد صفت سرطان زا تخم حرام قول: تشخیص به مقصد وقت گذراني موجر موفقیت داخل علاج بخش صفت سرطان زا می‌شود. به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين پارس،حسین فودازی، دبیر …

توضیحات بیشتر »