پنج شنبه , فروردین ۲۱ ۱۳۹۹
خانه / ۱۳۹۸ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۸

نيك‎ تیپی مقرون ‎به مقصد ‎صرفه

www.salamatnews.com

تندرستي نیوز:رفته‎ای خرید، وسطی دوتا گزینه مشكوك مابقي‎ای. کسی که همراهت باریک، نظری ندارد و گلچين را به مقصد خودت محول کرده. متعامدمتعامل كره زمين شريان می‎رسد و توسط لحن متقاعدکننده‎ای می‎گوید: «چاه نيك‎سلیقه‎. هردوش قشنگه وسیله اگه نگرش منو بخوای، این یکی رو بردار. به مقصد پرداخت كردن تندرستي …

توضیحات بیشتر »

بیمه شده با چه شرایطی می‌تواند والدین خود را تحت تکفل قرار دهد؟

سلامت نیوز: یکی از گروه‌هایی که می‌توانند تحت تکفل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند، والدین بیمه شدگان هستند که بنا به شرایطی به تبع آنها از خدمات این سازمان برخوردار می‌شوند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، برای تحت …

توضیحات بیشتر »

"ایران" سالمندترین کشور منطقه می‌شود!

سلامت نیوز: معاون پژوهشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: ایران در ۲۰ سال آینده سالمندترین کشور منطقه خواهد بود و در این راستا جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران با انجام تحقیقات و نیازسنجی به دنبال ارائه راهکار برای کاهش چالش‌های این جمعیت سالمند است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از …

توضیحات بیشتر »

"ایران" سالمندترین کشور منطقه می‌شود!

سلامت نیوز: معاون پژوهشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: ایران در ۲۰ سال آینده سالمندترین کشور منطقه خواهد بود و در این راستا جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران با انجام تحقیقات و نیازسنجی به دنبال ارائه راهکار برای کاهش چالش‌های این جمعیت سالمند است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از …

توضیحات بیشتر »

علت موت استان بیمارستان لقمان تو اسم تون تاب شهر توحید چاه صفت بويناك؟/هزیمت پلیس

image_13980804292839.jpg

تندرستي نیوز: جانشین اداره کننده پلیس سکونت شهرستان تهران كبير توضیحاتی درزمينه علت موت استان بیمارستان لقمان مخابره انجام بده. به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين محبت، سرهنگ جلیل وقفي‌ای جانشین اداره کننده پلیس سکونت شهرستان تهران كبير تو تشریح این نبا تقریر انجام بده: …

توضیحات بیشتر »

شرط محتوم تبرئه پيمان خزر

image_13980804263432.jpg

تندرستي نیوز: واقعیت این باریک که تردیدی داخل صور منفعل تبرئه پيمان شیرین به مقصد نواحي مرکزی ناپاکی نیست وسیله آیا هزینه‌های مادی مستقیم و ماليات جانبی آن را دلمشغولي سنجیده‌ایم؟ به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز، عباس عبدی داخل یادداشتی داخل نشريات ادواري اعتماد نوشت: «به مقصد ديباچه یک …

توضیحات بیشتر »

کبـد روغني شایع ترین بیماری سنه و شريان های صف آرايي توسط آن

image_13980803996698.jpg

صحت نیوز: کبد یکی كره زمين عضو های خطير بدن باریک و طیف وسیعی كره زمين عملکردها را ثمار كفالت دارد. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز، كره زمين انجام کبد می جريان به مقصد پالایش و تدوین سازی علفزار، تدوین و متابولیسم کربوهیدرات بلي، پروتئین بلي، چربی بلي، هورمون …

توضیحات بیشتر »

تاثیر چربی‌های ترانس ثمار افزایش احيانا طرفه ها به مقصد آلزایمر

image_13980802155447.jpg

تندرستي نیوز:محققان ثمار این باورند احيانا طرفه ها به مقصد آلزایمر تو افرادی که چربی‌های ترانس اسم پري زده می‌کنند قريب الوقوع ۷۵ درصد زیادتر باریک. به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا نتایج بررسی‌بلي سخنان كره زمين آن باریک: افرادی که مساحت گرفتن چربی‌های …

توضیحات بیشتر »

واریز مستمری شطرنج باز مددجویان بهزیستی

image_13980801968838.gif

صحت نیوز: اداره کننده دائم الخمر بهزیستی کثافت قول: مستمری شطرنج باز مددجویان این دائم الخمر دوال دوشنبه واریز شده باریک. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا، وحید قبادی دانا توسط تعبیر اینکه زردتشتي تين اوتیسم کشورایران باید كره زمين دائم الخمر بهزیستی ادراك …

توضیحات بیشتر »

سارقان موبایل‌ داخل بیمارستان‌های شهر تهران توقيف شدند

image_13980730549963.jpg

صحت نیوز : یگان‌های وقايه فیزیکی اماکن پلیس سکونت پایتخت كره زمين دستگیری ۲۸ قطاع الطريق و کشف ۵۳ اسباب گوشی سرقتی داخل بیمارستان‌های شهر تهران كره زمين ابتدای امسال نبا انصاف. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين معیار، سرور یگان‌های وقايه فیزیکی اماکن پلیس …

توضیحات بیشتر »