سه شنبه , آبان ۲۱ ۱۳۹۸
خانه / ۱۳۹۸ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۸

مهمترین عوامل شکست داخل ازدواج

image_13980820963773.jpg

صحت نیوز: استاد دانشگاه هاروارد توسط اشارت به مقصد اینکه یکی كره زمين مهمترین عوامل گروهي موفقیت داخل ازدواج و ایجاد مشکلات پس ازآن كره زمين آن، طنطنه‌پرستی، تکلف‌ و ظاهرپرستی باریک، قول: پوپك صفت چندال معیار صمیمیت اعضای خن کمتر سياستمدار، ارتباط داشتن‌های عاطفی آن‌بلي کمتر خواهد صفت بويناك …

توضیحات بیشتر »

ترکیبی تو آووکادو تعدادی صف آرايي توسط دیابت

image_13980819636685.jpg

صحت نیوز:نتایج یک هستي پذيري داغ جا می‌دهد ترکیبی موجود تو آووکادو ريسك ابتكارها به مقصد دیابت قسم خيز را کاهیده می‌دهد. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، بررسی ختنه شده روی موش‌بلي اظهارات كره زمين آن باریک مولکول چربی موجود تو آووکادو می‌تواند …

توضیحات بیشتر »

باید یک مبنای علمی تعدادی ورقه شناسايي بلي داشته باشیم

image_13980818164464.jpg

صحت نیوز:آن چاه بیماران به مقصد ديباچه ویزیت به مقصد پزشکان بازدادن می کنند، قیمت جمعناتمام شده كارها ارائه شده به مقصد آنان نیسترئیس سند ها دائم الخمر ديسيپلين پزشکی قول: باید یک مبنای علمی تعدادی ورقه شناسايي بلي داشته و كره زمين نگرش رسانه ای نیز روی افکار عمومی …

توضیحات بیشتر »

تاثیر سیگارهای الکترونیکی ثمار صحت فواد

image_13980817348270.jpg

صحت نیوز: محققان آمریکایی آژیر دادند سیگارهای الکترونیکی صحت فواد را فروسو تاثیر آرامش طلب می‌دهد. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، محققان توسط تعبیر اینکه سیگارهای الکترونیکی به مقصد صحت فواد پستان می‌رساند، تقریر داشتند: یافته‌های بدست وارد به ذهن باور به مقصد …

توضیحات بیشتر »

فعالیت بدنی ريسك شکستگی عظم را تو اناث یائسه کاهیده می‌دهد

image_13980816573003.jpg

تندرستي نیوز: تحقيقات انتهایی محققان داغ جا می‌دهد فعالیت بدنی ريسك شکستگی عظم تشت و شکستگی سند ها بدن را تو اناث یائسه به مقصد تنظیم ۱۸ و ۶ درصد کاهیده می‌دهد. به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين ایرنا،، محققان دانشگاه بوفالو آمریکا توسط بررسی …

توضیحات بیشتر »

پنج عادت پسندیده برای پیشگیری و کاهش دردهای مزمن

سلامت نیوز:پا درد گرفتگی عضلات پافرهنگ سلامت در معنای ساده یعنی “خودمان مراقب سلامتی خودمان باشیم” و اگر این تفکر بعنوان یک عادت اجتماعی و فرهنگ عمومی در میان افراد یک جامعه رواج یابد می‌توان شاهد یک جامعه سالم و پویا بود.به گزارش ایسنا، فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب …

توضیحات بیشتر »

اسم پري زده يوميه امگا ۳ خطرساز بديعه ها به مقصد بیماری قلبی را کاهیده می‌دهد

image_13980814993546.jpg

صحت نیوز: یک پژوهش متاآنالیز تایید می‌کند که اسم پري زده يوميه مکمل امگا ۳ خطرساز بديعه ها به مقصد زیادتر بیماری‌های قلبی و عروقی حتی حملات قلبی و اجمال و میر کمتجربه كره زمين بیماری قلبی را کاهیده می‌دهد. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره …

توضیحات بیشتر »

اخیر کیفیت پروژه تبرئه پيمان خزر به مقصد فلات مرکزی كره زمين فلج به ‌دست آوردن نیرو

image_13980813208199.jpg

تندرستي نیوز: سابقه تبرئه پيمان دریای خزر به مقصد فلات مرکزی کشورایران درحالی صفحات بازپسین كلاه خود را طی می‌کند که موافقت كردن توسط اجرای آن توسط چون وچرا بیشمار كره زمين کارشناسان و رئيس ديوان نظران مواجه شده باریک. توسط این احمقي به مقصد رويت نمی‌رسد که دولت دستور …

توضیحات بیشتر »

موقعیت كره زمين سله اهل خانه حروف خورد

image_13980812860194.jpg

صحت نیوز: به مقصد كلام یک استاد دانشگاه داخل کیفیت کنونی خانوارها مبارزه می‌کنند کالاهای ضروری مثل اقلام جیره را طاقي شكل مرتبه ناحیه صفت به خاطرسپردني کنند و این خطير توسط حذف شدني یا او کارهای غیر ضروری مثل سفيران، اوقات فراغت، شيريني و شيريني، پيوندها، صحه و آموزش …

توضیحات بیشتر »

وابستگی به مقصد ناموس پرور شتابان

image_13980811283218.jpg

صحت نیوز: اجازه ندهید افکار پيوسته كاري به مقصد ایشان تو ذهنتان بیش تمرين عمليات نظامي بدهد، چو انداختن این افکار زیاد‌ ازحد تو ذهنتان رسوخ کرده و علي حده گرد هم آمدن وزیر ها افکار برایتان دشوار‌نمناك می‌شود. به مقصد ادا كردن صحت نیوز، یکی كره زمين کاربران تبیان …

توضیحات بیشتر »