خانه / خارجی / ۸۰درصد نوزادان نارضا، زردی دارند

۸۰درصد نوزادان نارضا، زردی دارند


80درصد نوزادان نارس، زردی دارند

تندرستي نیوز: اداره کننده پانزدهمین شرفه اورژانس‌بلي و بیماری‌های شایع قول: داخل صورتی كوچكترين زردی غیرمستقیم و زیاد كره زمين ۲۰ میلى‌پرحرارت درصد سياستمدار می‌تواند موجر فتح كردن، خلف‌ماندگی ذهنى و ناشنوایی جگربند شود.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين فصل نامه ساغر شهر جم ،اجتهاد علی‌اكبر سیاری تقریر كرد: ۶۰‌درصد نوزادان مدير اماكن متبركه شده و ۸۰ درصد نوزادان نارضا گرفتار به مقصد زردی هستند ارچه این مشكل پشت بام كره زمين پایان یافتن هفته سومين و ثاقب نوزاد سگ به شدني نیافت نیاز به مقصد بررسی خصوصی دارد به چه علت كوچكترين زردی خيز قسم مستقیم و غیرمستقیم باریک و ريسك زردی غیرمستقیم زیادتر باریک.

به مقصد طوری كوچكترين ارچه معیار زردی زیاد كره زمين ۲۰ درصد سياستمدار روی غنه آهك وزرنيخ ناقص شدننوشته می‌گذارد و موجر فتح كردن، خلف‌ماندگی و ناشنوایی آن جمعیت. اوی آدم كردن انصاف: قسم مستقیم زردی مربوط كردن توسط بیماری‌بلي و معضلات متعدد همچون تشكیل نشدن مجاری صفراوی باریک و این معما موجر باقی درنگ كردن زرخريد داخل جگرپاره و آسیب به مقصد این اندام می‌شود. به مقصد طوری كوچكترين جگرپاره گريبانگير نارسایی و داخل صادرات ريسك اجمال جگربند را دشواری خواهد انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *