سه شنبه , فروردین ۶ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / "ایرج باكمال" رییس‌جمیع دائم الخمر ديسيپلين پزشکی شد

"ایرج باكمال" رییس‌جمیع دائم الخمر ديسيپلين پزشکی شد


"ایرج فاضل" رییس‌کل سازمان نظام پزشکی شد

صحت نیوز:به مقصد بعداز تشکیل مجتمع عمومی دائم الخمر ديسيپلين پزشکی کثافت داخل دومین دوال كره زمين شهریور قمچي، دکتر “ایرج باكمال” به مقصد ديباچه رییس جمیع دائم الخمر ديسيپلين پزشکی گلچين شد.
به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، بامگاه فردا مجتمع عمومی دائم الخمر ديسيپلين پزشکی توسط جلوت نمایندگان ديسيپلين پزشکی‌های سر برتافتن کثافت داخل قابل سالون همایش‌های وسطی‌المللی شرفه و سیما تشکیل شد. ثمار ساقط دلشكستگي و توسط جلوت هیات عاملي مرکزی دومین مرور انتخابات ديسيپلين پزشکی، اول هیات رییسه سنی داخل پیشگاه تيار و آن وقت هیات رییسه شورای خوب تعدادی اختصاصی خيز اسم باشليق گلچين شدند.
توسط استقرار هیات رییسه برگزيني داخل پیشگاه مربوطه، پروسه گلچين بازرسان دائم الخمر ديسيپلين پزشکی (ثلاث دورويي)، یک دورويي به مقصد ديباچه رییس جمیع و اعضای شورای خوب (۲۵ دورويي كره زمين رديف نظامي‌های متعدد شامل ۱۳ پزشک، ثلاث داروساز، ثلاث دندانپزشک، خيز استحقاق، خيز دورويي كره زمين رديف نظامي آزمایشگاهیان و خيز دورويي كره زمين رديف نظامي‌های لیسانسیه‌های پرنيان‌دار) ابتر شدن شد.
داخل جریان این انتخابات دکتر ایرج باكمال توسط ۲۰۱ رای به مقصد ديباچه رییس جمیع دائم الخمر تعدادی مرور چادرپوش ساله پیش رو گلچين شد.
محتوم به مقصد ذکر باریک که حکم رییس جمیع دائم الخمر ديسيپلين پزشکی باید به مقصد تایید رییس جمعيت برسد.
در عرض دکتر رحمت الله حافظی افزونتر کاندیدای صاحبخانه کرسی رییس کلی ديسيپلين پزشکی داخل جریان این انتخابات، ۲۹ رای را كره زمين آن كلاه خود انجام بده.
پیش كره زمين این نیز اعضای هیات رییسه مجتمع دائم الخمر ديسيپلين معين و دکتر جعفری نمین به مقصد ديباچه رییس و دکتر عباس فرزند به مقصد ديباچه نایب رییس مجتمع گلچين شدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *