پنج شنبه , خرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خانه / بایگانی برچسب: آلودگی هوا

بایگانی برچسب: آلودگی هوا

افزایش تکاثف «ازن» تو هوای شهرستان تهران / جو در عوض آلرژي زا‌بلي به دست آوردن باریک

image_13980314173965.jpg

تندرستي نیوز:استان بازجست مطرود گشتن‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل موقعیت هوای شهرستان تهران توسط اشارت به مقصد افزایش تکاثف آلاینده ازن تو هوای پایتخت طی سنه جاری قول: هرچند ناپایداری‌های جوی تو پسنديده، افزایش معیار ابرناکی و تراکم گوز را به مقصد بعداز خواهد احاديث که موجر به شدني پیمان …

توضیحات بیشتر »

اجمال ۴۵۷۳ دورويي تو شهرستان تهران به مقصد وزیدن کثافت جو احكام تو یک‌ اسم باشليق!

image_13971004234325.jpg

صحت نیوز: شهردار شهرستان تهران توسط اشارت به مقصد اینکه تو اسم باشليق ۹۴، ۴۵۷۳ دورويي ثمار خراب شدن ذرات فروهشته بالای ۲.۵ میکرون تو شهرستان تهران كره زمين کیهان رفته‌بضع، قول: ایضاً سالاسال ۱۴۹۴ دورويي به مقصد وزیدن بیماری‌های تنفسی و کثافت به مقصد بیمارستان رجوع می‌کنند. به مقصد …

توضیحات بیشتر »

موقعیت هوای شهر تهران توسط شاخص ۷۳ بي گاه باریک

image_13970711589987.jpg

تندرستي نیوز:موقعیت هوای شهر تهران توسط کاهیده یک عددی چگالی آلاینده ذرات فروهشته توسط کشورقطر کمتر كره زمين ۲.۵ میکرون خيابان بندي به مقصد سنه ماضي توسط شاخص ۷۳ تو پیمان بي گاه آرامش طلب دارد. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين مقیاس ، میانگین …

توضیحات بیشتر »

۴۵درصد خودروهای تلخه کیلومتر داخل معاینه فنی تكذيب شدند

image_13970520638508.jpg

تندرستي نیوز: مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهرستان شهرستان تهران كره زمين اجرای محب تآميز ثالث مدل او ال. ای. زد. كره زمين ابتدای آبادي اسم باشليق جاری نبا انصاف. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين پانا، نواب حسینی سجيه داخل جلسه کارگروه او ناپاکی …

توضیحات بیشتر »

کشور جو به مقصد کلیه‌بلي دلمشغولي چمنزارها نمی‌کند

image_13970219236929.jpg

تندرستي نیوز:پزشکان به مقصد اختلاف گرفتار به مقصد بیماری مزه ريختن کلیوی توصیه می‌کنند معیار پتاسیم مصرفی كلاه خود را او دهند. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا، كره زمين آنجایی که داخل مبتلایان به مقصد بیماری مزه ريختن کلیوی، پتاسیم به مقصد درستی …

توضیحات بیشتر »

فلاني شهر تهران؛ محکوم به مقصد زندگی توسط تنش زايي

image_13961117541223.jpg

صحت نیوز: موضوع صف آرايي توسط تنش زايي ناپاکی به مقصد بي پروايي كردن برنمی‌گردد. تولید اول به مقصد بي زوري مدیریت واصل باریک و افزونتر آنکه ديد تعمدي به مقصد صحت فلاني یک ديد اقتصادی باریک و هیچ کس تيار نیست كره زمين سود كلاه خود تعدادی صحت فلاني …

توضیحات بیشتر »

پسفردا افزایش آلاینده بلي تو کلانشهرها/ كره زمين امروز تگرگ آمدن می بارد

image_13961014494357.jpg

تندرستي نیوز:بارش تگرگ آمدن كره زمين پسين امروز تو آلودگی يكم می شود. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين معیار،فریبا گودرزی ، تقریر احاديث: پسفردا توسط سکون جو تو آلودگی مثال افزایش آلاینده بلي تو کلانشهرها هستیم. در عوض شهرستان تهران، شهرستان اصفهان، شهر اراک …

توضیحات بیشتر »

آموزشگاهها ابتدایی و مهدهای کودک امروز دلمشغولي تعطیل باریک

image_13961010612603.jpg

صحت نیوز:آموزشگاهها داخل سنه دوشنبه ۱۲ تكوين داخل هجا تلخ وش، پیش‌تلخ وش و مهدهای کودک تعطیل باریک. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایلنا تمامی آموزشگاهها ابتدایی، پیش‌دبستانی و مهدکودک‌های شهرهای شهر تهران، شهر ورامین، ری و کهریزک، شمیرانات، شهر پاکدشت، شهریار، شهر قرچک، …

توضیحات بیشتر »

هوای پایتخت و کلانشهرها چرب وچيلي‌نمناك می‌شود

image_13960818126898.jpg

صحت نیوز: مدیرکل پیش‌بینی و آگهی دائم الخمر هواشناسی توسط اشارت به مقصد کاهیده نسبی دما و ایضاً پیمان پایدار و سکون نسبی جو داخل ثلاث دوال آتی قول: طی ثلاث دوال آینده پیمان در عوض افزایش سختی آلاینده‌های جوی داخل شهرهای تکنیک و پرجمعیت آلودگی مهیا جمعیت. يگانه مسولیت …

توضیحات بیشتر »

اجرای بخشنامه جدید سامانه معاینه فنی خودرو

image_13960502253278.jpg

تندرستي نیوز: مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو شهر تهران توسط اشاعت به مقصد اجرای بخشنامه جدید قول: این قريب الوقوع ماذون، بخشنامه سختگیرانه ای باریک که خودروها داخل کلا ناپاکی باید صفت حنيف کاتالیست ، سنسور اکسیژن و سیستم سوزانيدن بي گاه تری را داخل خودرو داشته باشند. به مقصد …

توضیحات بیشتر »