خانه / بایگانی برچسب: بیماران هموفیلی

بایگانی برچسب: بیماران هموفیلی

ديرش تایید داروهای بیماران هموفیلی به مقصد تلخه برسد/ بروکراسی تایید دارو داخل داروخانه‌های خنجه سرخ به دنياآمدن شود

image_13970921917405.jpg

صحت نیوز:اندام کمیسیون اجتماعی مقامر بابیان اینکه درنگ كردن بیماران اورژانسی داخل صفهای داروخانه‌بلي به مقصد قیمت ازدست سر گذاشتن روح بیمار صفت انحصارطلب می‌شودگفت: ديرش تایید داروهای بیماران هموفیلی توسط تبرئه دارو به مقصد بیمارستان‌بلي به مقصد تلخه برسد. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره …

توضیحات بیشتر »