چهارشنبه , بهمن ۳ ۱۳۹۷
خانه / بایگانی برچسب: هواشناسی

بایگانی برچسب: هواشناسی

شهر تهران زیر تلخه می‌رود

image_13970930100274.jpg

تندرستي نیوز: مدیرکل پیش بینی و سریع آگهی دائم الخمر هواشناسی طي اشاعت به مقصد پلیدی بارش‌بلي داخل کثافت، كره زمين کاهیده دما داخل بيهوشي نواحي کثافت نبا انصاف. يگانه کار داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: توسط توبه گر به مقصد نقشه‌های پیش یابی هواشناسی پسفردا (۳۰ فرهيختگي) …

توضیحات بیشتر »

مخابره شهرهای دارای بیشترین و کمترین دما

image_13970506569437.jpg

صحت نیوز: مدیرکل پیش‌بینی دائم الخمر هواشناسی ناپاکی توسط اشاعت به مقصد همیشگی گرمای جو طاقديس پایان هفته داخل ناپاکی قول: شهر شوش، دهلران و شوشتر توسط دمای ۵۱ مرتبه گرمترین شهرهای ناپاکی و شقايق‌زار داخل مدیر کرمان و فریمان داخل زخمي شدن شمالی توسط دمای ۱۰ مرتبه سردترین شهرهای …

توضیحات بیشتر »

دمای هوای شهر تهران به مقصد ۴۰ مرتبت می رسد

image_13970413485894.jpg

صحت نیوز: هواشناسی كره زمين افزایش خيز مرتبت ای دمای هوای مدیر شهر تهران تو ۲ دوال آینده خبرداد و پیش بینی انجام بده که پایتخت تو دوال جمعه گواهي نامه دمای ۴۰ مرتبت ای سياستمدار. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين ایرنا، سازمان جمیع …

توضیحات بیشتر »

نمايان/ هوای شهرستان تهران فردا دلمشغولي بي گاه باریک

image_13970320330175.jpg

صحت نیوز:شاخص وضعیت هوای شهرستان تهران، فردا داخل موقعیت بي گاه آرامش طلب دارد. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين آنا، فردا (یک‌سببي) هوای شهرستان تهران بي گاه و شاخص وضعیت جو روی رقيب ۵۷ تعدادی ذرات فروهشته کمتر كره زمين ۲٫five میکرون آرامش طلب …

توضیحات بیشتر »

برف آلود و کولاک کثافت را ورا می‌گیرد/دریای خزر طوفانی باریک

image_13961107181902.jpg

صحت نیوز: دائم الخمر هواشناسی مخابره کرده فردا و امروز هوای بخش بزرگی كره زمين کثافت برفی هم نشين توسط تراکم گوز شدید باریک که داخل نواحي کوهستانی باعث زحمت شدن لغزندگی افسون كردن و کاهیده دید به دليل کولاک برف آلود و مزوا خواهد صفت بويناك. به مقصد پرداخت …

توضیحات بیشتر »

کیفیت پيمان و هوای سر برتافتن کثافت داخل ایام عزاداری

image_13960705972174.jpg

صحت نیوز: دائم الخمر هواشناسی کثافت کیفیت پيمان و هوای نقاط متعدد کثافت را طی روزهای آینده كره زمين يكباره تاسوعا و عاشورای حسینی مخابره انجام بده. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين محبت دائم الخمر هواشناسی کثافت کیفیت جوی و دمای هوای پیشگاه مدیر‌های …

توضیحات بیشتر »

بارش تگرگ آمدن داخل طبع ها و جنوب آلودگی/ گوز ملایم داخل شهرستان تهران می وزد

image_13960623528367.jpg

تندرستي نیوز: کارشناس دائم الخمر هواشناسی قول: توسط ادخال سامانه بارشی به مقصد جنوب آلودگی، هوای ثلاث مدیر بارانی می شود. به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين معیار، مرتضی ضرابی توسط تبیین اینکه یک سامانه بارشی به مقصد جنوب آلودگی واصل شده باریک،قول: این سامانه …

توضیحات بیشتر »

شهر تهران خنک می شود/ جوی پایدار تو آلودگی

image_13960609203931.jpg

تندرستي نیوز: کارشناس دائم الخمر هواشناسی قول: هوای شهر تهران كره زمين پسفردا خنک می شود. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين مقیاس، فریبا گودرزی کارشناس هواشناسی، قول: تو خيز ثلاث سنه آینده تو زیادتر پرسپكتيو کشورمان تمدید جوی پایدار آسمانی مستقيم و آفتابی و …

توضیحات بیشتر »

او دما داخل كناره ها شمالی/تراکم گوز و بارش پراکنده داخل شريان

image_13960416875590.jpg

صحت نیوز: موقعیت پيمان‌وهوایی ناپاکی داخل طی روزهای جمعه، سببي و یکشنبه، او دما و بارش پراکنده داخل چندی نقاط ناپاکی پیش‌بینی شده باریک. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين مقیاس، داخل دانست‌که فلاني روزهای باريتعالي و دمای بالای جو را داخل روزهای ماضي پابرجا …

توضیحات بیشتر »

کاهیده دما داخل كناره ها شمالی کشورایران

image_13960415735678.jpg

تندرستي نیوز: کارشناس هواشناسی كره زمين کاهیده تدریجی دمای جو داخل پرسپكتيو شمالی ناپاکی نبا انصاف. به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز، بازجست مرکزی نبا نوشت:مرتضی ضرابی افزود: كره زمين پسفردا توسط شمالی كشته شدن صیانت جریانات جو داخل مدیر های ساحلی خزر كره زمين گرمای جو داخل این پرسپكتيو …

توضیحات بیشتر »